OLBA Süreli Yayını


Olba sü
reli yayını, Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi’nin süreli bilimsel dergisidir. Antik Çağda Kilikia olarak adlandırılan Mersin Bölgesi’nin arkeolojisi, Mersin Üniversitesi kuruluncaya değin arkeolojik açıdan az araştırılmış ve özellikle yayın olarak da ihmal edilmişti. Olba dergisi bu eksikliği gidermek ve bölge arkeolojisi ile Küçük Asya arkeolojisine yönelik İ.Ö. 10. yüzyıldan İ.S. 7. yüzyıla kadar olan dönemi kapsayan çalışmaları değerlendirmeye alarak, aslında ülkemizdeki arkeolojik bilimsel yayınların sadece nicelik değil, nitelik olarak da artmasına hizmet etmeyi amaçlamıştır. Olba dergisi 1998 yılından bugüne değin (2016) 24 sayı çıkartmıştır.

Olba Dergisinin Sayfasına Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız...

 

OLBA’ya Marka Tescil Belgesi


OLBA ismi Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan başvuru ile  T.C. Türk Patent Enstitüsü’nden Marka Tescil Belgesi almıştır. Buna göre OLBA ismi; kağıt, karton (mukavva) ve bunlardan yapılmış ürünler (kırtasiye amaçlı ürünler hariç), plastik malzemeden mamül ambalajlama ve sarma malzemeleri, matbaa ve ciltleme malzemeleri, basılı evraklar; basılı yayınlar, takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, pullar, kırtasiye, büro, eğitim ve öğretim malzemeleri (mobilya ve cihazlar hariç), büro makineleri, eğitim ve öğretim hizmetleri, sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri, spor, kültür ve eğlence merkezleri, dergi, kitap, gazete vb. yayımlama hizmetleri, film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri, haber muhabirliği hizmetleri, foto-muhabirliği hizmetleri, fotoğrafçılık hizmetleri ve tercüme hizmetlerinde kullanılamaz.

 

Manisa Müzesi Heykeltıraşlık Eserleri


Prof. Dr. Serra DURUGÖNÜL (edt), Yrd. Doç. Dr.  Deniz KAPLAN, Yrd. Doç. Dr. Münteha DİNÇ ve Ulus TEPEBAŞ (MA) tarafından hazırlanan ve editörlüğünü Prof. Dr. Serra DURUGÖNÜL’ün üstlendiği kitap Zorlu Enerji Grubu katkıları ile Ege Yayıncılık tarafından basıldı ve yayınlandı... 
 

Silifke Müzesi Taş Eserler Kataloğu


Prof. Dr. Serra DURUGÖNÜL (edt), Yrd. Doç. Dr.  Deniz KAPLAN ve Ulus TEPEBAŞ (MA) tarafından hazırlanan ve editörlüğünü Prof. Dr. Serra DURUGÖNÜL’ün üstlendiği kitap Bilnet Matbaacılık ve Ege Yayıncılık tarafından basıldı ve yayınlandı... 
 

OLBA Indexlerde taranmaktadır...

Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Süreli Yayını OLBA 15 Aralık 2008 tarihinden itibaren ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX ‘de taranmaya başladı.

Aynı zamanda OLBA dergisi 2008 yılından bu yana EBSCO'da, 2006 yılından bu yana da TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanında taranmaktadır.

Antikçağda Anadolu'da Zeytinyağı ve Şarap Üretimi


06-08 Kasım 2008 tarihlerinde Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi (KAAM) tarafından organize edilen “Antik Çağda Anadolu’da Zeytinyağı ve Şarap Üretimi” başlıklı sempozyumun bildirilerinin yer aldığı Sempozyum Kitabı Ege Yayıncılık tarafından basıldı.
 

Anasayfa        OLBA        Sempozyumlar        Yönetmelik        Yayınlar        İletişim        Kilikia Kaynakçası        Kırsal ve Kent Sempozyumu

http://ruralurban2016.mersin.edu.tr/

KANYTELLIS: Kanlıdivane Dağlık Kilikia’da Bir Kırsal Yerleşimin Arkeolojisi


Doç. Dr. Ümit AYDINOĞLU

Yayıncı : Ege Yayınları

ISBN No: 9786054701261 Kanytellis (Kanlıdivane), Dağlık Kilikia bölgesinin doğusunda, Türkiye’nin Akdeniz kıyısında, Mersin ilinin yaklaşık olarak 60 km. batısında yer almaktadır. Yerleşim konum olarak burada bulunan ve obruk olarak adlandırılan büyük bir yer çöküntüsünün etrafına kurulmuştur. Bu kitap zengin arkeolojik kalıntılara sahip yerleşimin arkeolojisini incelemeyi hedeflemektedir. Yerleşimin tarihsel süreci, mezarları ve nekropolisleri, mimari süslemeleri, seramik buluntuları, yazıtları, kabartmaları, üretim teknolojileri, jeolojisi ve çevre düzeni projesi hakkında bilimsel sonuçlar bu kitap içerisinde biraraya getirilmiştir. 

 

Antik Çağ’da Doğu Akdeniz’de Zeytinyağı ve Şarap Üretimi

Prof. Dr. Adnan DİLER -Doç. Dr. Ümit AYDINOĞLU- Doç. Dr. A. Kaan ŞENOL

Published by: Ege Üniversitesi Yayınları Yayınları

ISBN No: 978-605-338-120-4

Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından organize edilen “Antik Çağda Doğu Akdeniz’de Zeytinyağı ve Şarap Üretimi” başlıklı Uluslararası Sempozyum 17-19 Kasım 2011 tarihleri arasında Urla/İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Antik Çağda şarap ve zeytinyağı üretimi konusunda yaptıkları çalışmalarla tanınan dünyanın önde gelen uzmanları tarafından organize edilen sempozyumda Akdeniz tarımı ve ekonomisinin en önemli unsurlarından ikisini oluşturan zeytinyağı ve şarap üretiminin arkeolojik kanıtları tartışılmıştır. 

 

Mersin Arkeoloji Kazı ve Araştırmaları   

Doç. Dr. Ümit AYDINOĞLU (Edt.)

Yayıncı :Mavi Ofset

ISBN No: 9786051496962

Anadolu’nun zengin kültürel mirasının oldukça ilgi çekici ve iyi korunmuş örnekleri Mersin’de bulunmaktadır. Günümüze kadar olan süreçte, Mersin ve çevresinde sistematik olarak çok sayıda Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırması gerçekleştirilmiştir. Bu kitapta, bu çalışmalardan bir kısmına yer vererek bu tarihsel mirasına sahip çıkmaya ve bunu tanıtmaya çalışıyoruz. Bu süreçte, yaptıkları Arkeolojik Kazı ve Araştırmalarla Mersin’e katkı sağlayan değerli bilim insanları bu yayının hazırlanması sırasında yapılan davete cevap vererek, sağladıkları yazılarla destek olmuşlardır. Bu yayın Mersin Arkeolojisi üzerine üretilen bilginin herkesin kullanımına sunulmasını amaçlamaktadır. Kentin, geçmişine sahip çıkması, geleceğini planlarken daha donanımlı olmasını ve doğru kararlar vermesini sağlayacaktır ve bu çalışma bu yönde atılmış önemli adımlardan bir diğeridir. 

 

Tarsus Müzesi Taş Eserleri: Heykeltıraşlık ve Mimari Plastik EselerProf. Dr. Serra DURUGÖNÜL, Prof. Dr. Ayşe AYDIN, Yrd. Doç. Dr.  Deniz KAPLAN,, Yrd. Doç. Dr. Erkan ALKAÇ, Yrd. Doç. Dr. Münteha DİNÇ, Uzm. Ulus TEPEBAŞ (MA), Handegül Canlı (MA) ve Gamze TULUMCU (MA)  tarafından hazırlanan ve editörlüğünü Prof. Dr. Serra DURUGÖNÜL’ün üstlendiği kitap Tarsus Ticarete ve Sanayi Odası ile Tarsus Ticaret Borsası‘nın katkılarıyla Ege Yayınları tarafından basıldı ve yayınlandı... Yayında Tarsus’un  tarih içindeki durumu, kent hakkında antik kaynakların yanı sıra gezginlerin ve epigrafik verilerin aktardıkları, Müzedeki Hellenistik - Roma  ve Geç Antik Döneme tarihlendirilen Tanrı, Tanrıça, Erkek, Kadın ve Hayvan betimlemelerinin yanı sıra, kabartmalar, lahitler ve mimari plastik bezemelere ilişkin sonuçlara yer verilmiştir.