Kilikia Kaynakçası


Prof. Dr. Serra DURUGÖNÜL

 1. Serra Durugönül, Die Felsreliefs im Rauhen Kilikien, Oxford 1989 (BAR International Series 511)

 2. Serra Durugönül, Türme und Siedlungen im Rauhen Kilikien -Eine Untersuchung zu den archäologischen Hinterlassenschaften  im olbischen Territorium-, Asia Minor Studien 28, Bonn 1998 (Habelt Verlag)("Başlıca Araştırma Eseri").

 3. Serra Durugönül, Athena Krisoa Oreia, Epigraphica Anatolica 10, 1987, 115-116.

 4. Serra Durugönül - F. Sancar Ozaner, Adamkayalar (Kilikya) Kabartmalarının Arkeolojik ve Morfolojik Değerlendirmesi ve Korumasına Ilişkin Öneriler, XI.  Araştırma Sonuçları Toplantısı ,1993, 527 - 546 (Sempozyum'da sunulmuştur).

 5. Serra Durugönül, Kilikya Kulelerinin Tarihdeki Yeri, Arkeoloji Dergisi III, 1995, 197 - 202.

 6. Serra Durugönül, Olba: Polis mi, Territorium mu ? , Likya II, 1995, 75 - 82.

 7. Serra Durugönül, 1995 Yılı Içel Ili (Antik Dağlık Kilikya) Yüzey Araştırması ve Antik Kulelerin İncelenmesi, XIV. Araştırma Sonuçları Toplantısı , 1996, 253 - 258 (Sempozyum'da sunulmuştur).

 8. Serra Durugönül, Weitere Reliefs aus dem rauhen Kilikien, IstMitt 47,1997,207-211.

 9. Serra Durugönül - H. Gabelmann, Türme und Siedlungen im Rauhen Kilikien - Vorbericht - , IstMitt 47,1997,213-220 .

 10. Selim Kapur, E.Gültekin, O.Erol,G.Akverdi,A.Everesi, E.Akça, C.Yetiş,   S. Durugönül,et.al., Preserving our heritage, A   case study from Southern Turkey, IV. International Red Soils meeting 27-1 June Plovdiv 1997.

 11. Serra Durugönül,  İçel Ili (Antik Kilikya) Yüzey Araştırması,  Mersin Üniversitesi Toplumbilimleri ve Güzel SanatlarDergisi 1998, I, 7-13.(Sempozyum'da sunulmuştur)

 12. Serra Durugönül, 1996 Yılı İçel İli (Antik Dağlık Kilikya) Yüzey Araştırması ile Kuleler-Kaleler ve Yerleşimlere Olan İlişkileri, XV.  Araştırma Sonuçları Toplantısı, 1998, 281-293 (Sempozyumda sunulmuştur).

 13. Serra Durugönül (Editör S. Durugönül), Seleukosların Olba Territorium'undaki "Akkulturation" Süreci Üzerine Düşünceler, Me.Ü. Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Yayınları Olba I, 1998, 69-76.
  Serra Durugönül, Neue Reliefs aus dem Rauhen Kilikien, Halet Çambel'e Sunulan Yazılar  1998, 277-287.

 14. Serra Durugönül, Religion und Verwaltung von Olba, Asia Minor Studien 34, 1999, 111-124. (Münsterde Kolloqiumda sunulmuştur).

 15. Serra Durugönül, Hellenistik Dönemde Olba Territorium'u, Elaisussa-Sebaste I (Kazı Monografisi), 361-366 (1999).

 16. Serra Durugönül, Nagidos Üzerine Düsünceler, Me.Ü. Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Yayınları  Olba II -Özel Sayı-, 1999, 67-78.

 17. Serra Durugönül, 1997 Yılı İçel İli (Antik Dağlık Kilikia) Yüzey Araştırması, XVI. Araştırma  Sonuçları Toplantısı, 1999, 329-338.(Sempozyumda sunulmuştur).

 18. Serra Durugönül, Ümit Aydınoğlu, Murat Durukan, 1998 Yılı Nagidos (Bozyazı) Kazı Çalışmaları, XXI. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı ,2000, 283- 292. (Sempozyumda sunulmuştur).

 19. Serra Durugönül, Nagidos’dan (Bozyazı) Bir Diadem,  Me.Ü. Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Yayınları  Olba III , 2000, 135-141.

 20. Serra Durugönül, Nagidosun Tarihteki Yeri , Varia Anatolica XIII, 2001,427-443 (Sempozyumda sunulmuştur).

 21. Serra Durugönül, Murat Durukan, Ümit Aydınoğlu, 1999 Yılı Nagidos (Bozyazı) Kazı Çalışmaları, XXII. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı,2001, 273-286(Sempozyumda sunulmuştur).

 22. Serra Durugönül, Die kaiserzeitliche Baupolitik im Rauhen Kiliken  am Beispiel  zweier Tempelbauten,   Gedenkschrift für Hanns Gabelmann , BJb Beiheft 53,  2002, 157-161.

 23. Serra Durugönül,  Dağlık Kilikia  ve Karpaz Bölgesi (Kuzey Kıbrıs)  Antik Yerleşim Özellikleri, Me.Ü. Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Yayınları  Olba VI , 2002, 57 – 69.

 24. Serra Durugönül, Development of Ancient Settlements  in  Cilicia, Adalya  V, 2002, 107 - 119 ( Sempozyumda sunulmuştur) .

 25. Serra Durugönül, Murat Durukan, Ümit Aydınoğlu, 2000 Yılı Nagidos (Bozyazı) Kazı Çalışmaları, XXIII. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, 2002, 205 - 214 (Sempozyumda sunulmuştur).

 26. Serra Durugönül,  Archaic Cypriote Statuary in the Museum of Adana, , Me.Ü. Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Yayınları  Olba VII , 2003, 93-117.

 27. Serra Durugönül, Murat Durukan, Ümit Aydınoğlu , 2001 Yılı Nagidos (Bozyazı) Kazı Çalışmaları, XXIV. Uluslararası Sonuçları Toplantısı ,2003, 243 - 248 (Sempozyumda sunulmuştur).

 28. Serra Durugönül,  Murat Durukan, 2002 Yılı Nagidos (Bozyazı) Kazı Çalışmaları, XXV. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı ,2004, 69-76 (Sempozyumda sunulmuştur).

 29. Serra Durugönül, Sitzstatuen im Museum von Silifke – Grabstatuen aus dem Rauhen Kilikien, Archäologische Anzeiger (AA)  2003 /2, 107 – 118.

 30. Serra  Durugönül, Ein reliefiertes  Grab aus dem Rauhen  , GEPHYRA  I, 2004, 127-135.

 31. Serra Durugönül, Archaeologicel Heritage of  Classical Cilicia, European Union-Mosaic Programme, 2004, 31 – 36,

 32. Serra  Durugönül,  Başlangıcından  Roma  Dönemi Sonuna  Mersin, Yapı Kredi Yayınları, 2004, 27-51.

 33. Serra Durugönül,  2004 Yılı Kızkalesi Yüzey Araştırması, XXIII. Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı,2006, 21-24.  (Sempozyumda sunulmuştur).

 34. Serra Durugönül,  Adana, Tarsus, Mersin ve Silifke Müzelerinde  Klasik, Hellenistik ve Roma Dönemi Pişmiş Toprak Heykelcikleri , XXIII. Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı ,2006, 25 – 32 (Sempozyumda sunulmuştur).

 35. Serra Durugönül, Dağlık Kilikia  Bölgesinde (Mersin ve İlçelerinde)  Kent, Mimari ve Malzeme, Tarih İçinde Mersin Kolloqiumu  II,  2005, 28-33.

 36. Serra Durugönül,  2005 Yılı Kızkalesi Yüzey Araştırması, XXIV. Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2007, 17-22 (Sempozyumda sunulmuştur).

 37. Serra Durugönül, Mersin Müzesinde Bir Deidameia, Belkıs Diçol ve Ali Dinçol’a Armağan, 2007, 237-241.

 38. Serra Durugönül, Nagidos’un Topografik (Coğrafi) Özellikleri ve Tarihi Gelişimi, NAGIDOS KAZI  BANDI, 2007, 3-7.

 39. Serra Durugönül, Nagidos’un Savunma  Sistemi, NAGIDOS KAZI  BANDI, 2007, 9 – 12.

 40. Serra Durugönül, Nagidos Yamaç Evleri,  NAGIDOS KAZI  BANDI, 2007, 13 – 21.

 41. Serra Durugönül, Nagidos Kazısı Pişmiş Toprak (terra-cotta) ve Taş Heykelcikleri,  NAGIDOS KAZI  BANDI, 2007, 2007, 345 – 354.

 42. Serra Durugönül, Nagidos Kazısından İki Hellenistik Bronz Heykelcik ve Bir Kalıp,  NAGIDOS KAZI  BANDI, 2007, 354 – 368.

 43. Serra Durugönül,  2006 Yılı Kızkalesi Yüzey Araştırması, XXV. Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı ,2008 (baskıda) (Sempozyumda sunulmuştur).

 44. Serra Durugönül,  Silifke Müzesinden Bir ‘Clipeata Imago’ OLBA 16, 2008, 193-206 (Arts and Humanities Citation Index’te taranmaktadır).

 45. Murat Durukan- Serra Durugönül, A Relief of the God Men from Tarsus, JDI (Jahrbuch des Institiuts) 123,2009, 199-213.

 46. Serra Durugönül,  2007 Yılı Kızkalesi Yüzey Araştırması, XXVI. Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı ,2008, 85-92  (Sempozyumda sunulmuştur).

 47. Serra Durugönül, ‘“ Terracotta Statuette of   ‘Bathing Aphrodite ?’”, ADALYA 2009, 107-117 (Arts and Humanities Citation Index’te taranmaktadır). (ISSN 1301-2746).

 48. Serra Durugönül,  2008 Yılı Kızkalesi Yüzey Araştırması, XXVII. Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı ,2009, 289-296 (Sempozyumda sunulmuştur).

 49. Serra Durugönül, ” Dağlık Kilikia (‘Olba Terrirorium’u) Kabartmalarında Yerel Heykeltraşlık Unsurları” Mersin Sempozyumu, Cilt.1 (edt. Y. ÖZDEMİR), 2009, Mersin,  62-69.

 50. Serra Durugönül, “Kilikia’da Bir Amazon Lahdi” GEPHYRA 6, 2009, 149 – 157.

 51. Serra Durugönül,  “2009 Yılı Kızkalesi Yüzey Araştırması”, XXVIII. Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı ,2010, 115-123.

 52. Serra Durugönül, “Silifke Müzesinden Dionysos-Pan Heykeli ve İki Torso” ADALYA XIV, 2011, 287-296.

 53. Serra  Durugönül”Zwei Modelle Zur Hellenistischen Siedlungsstruktur im Rauhen Kilikien: Siedlungen um Türme und Befestigte Hanghaeuser (Berlin DAI’de bir Kolloqium çerçevesinde Şubat 2009’da sunulmuştur), BYZAS 14, 2011, 275 – 289.

 54. Serra Durugönül , “Roma Cumhuriyet Dönem’inde Deniz  Yoluyla Yapılan Sanat Eserleri Ticareti”, (ed. Fevzi Demir) Türk Deniz Ticareti tarihi sempozyumu-III. Mersin ve Doğu Akdeniz (7-8 Nisan 2011) 2011, 51- 55.

 55. Serra Durugönül – Ahmet Mörel, “Traces Of Judaism In Rough Cilicia And Its Relation With Paganism”, Istanbuler Mitteilungen , 2013, (baskıda)

 56. Serra Durugönül – Deniz Kaplan – Ulus Tepebaş, “Isauria’da (Adrassos) Bir Lahit: Paganizm ve Hiristiyanlik Arasinda” (baskıda)


Doç. Dr. Murat DURUKAN

 1. Durukan, M., “Monumental Tomb Forms in the Olba Region”, Anatolian Studies 55, s. 107 vd., 2005

 2. Durukan, M., Doğu Dağlık Kilikia’da (Olba Bölgesinde) Bulunan İki Yeni Mezar Anıtı (Two New Tomb Monuments in East Rough Cilicia (Olba Region)), TUBA-AR 9, 125 vd., 2006.

 3. Durukan, M., “Doğu Dağlık Kilikia’da Mezarlar Üzerinde Görülen Bazı Semboller”, ADALYA IX, s. 63 vd., 2006

 4. Durukan, M., “Dead Cult in Olba Region During Hellenistic And Roman Periods”, Anatolia Antiqua XV, s. 147 vd., 2007

 5. Durukan, M., “Chronology of the Temple Tombs in Rough Cilicia”, Byzas 9, 343 vd, 2009

 6. Durukan, M. ve Durugönül, S., “A Men Relief From Tarsus”, Jdi 123, 199 vd., 2009

 7. Durukan, M., “The Connection of Eastern and Central Cilicia with Piracy”, ADALYA XII, 77 vd., 2009

 8. Durukan, M., Olba Teritoryumu’nda Hellenleştirme ve Romalılaştırma Politikalarının Arkeolojik İzleri, ADALYA XIV (Baskıda-2011)

 9. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedings) basılan bildiriler.

 10. Durukan, M., “Hisarkale Garnizonu ve Bu Merkezde Polygonal Teknikte İnşa Edilmiş Olan Mezarlar”, 1. ULUSLAR ARASI KILIKIA SEMPOZYUMU 1998, OLBA II, s. 79 vd., Mersin, 1999

 11. Durukan, M., “Eine Studie zu Kultfiguren Symbolen in Olba”, 2. ULUSLAR ARASI KILIKIA SEMPOZYUMU 1999, Varia Anatolica 13, s. 327 vd., İstanbul, 2001

 12. Durukan, M., “Olba/Diocaesarea’daki Piramit Çatılı Mezar Anıtının Tarihlemesi Üzerine Yeni bir Görüş”, 3. ULUSLAR ARASI KILIKIA SEMPOZYUMU 2002, OLBA VII, s. 219 vd., Mersin, 2003

 13. Durukan, M., “Antik Dönemde Mersin Coğrafyasının Jeostratejik ve Politik Önemi”, Tarih İçinde Mersin Kolokyumu II, 6-12, Mersin, 2005

 14. Durukan, M., “Dağlık Kilikia’da Yeni Bir Keşif: Ovabaşı Yerleşimi”, 4. ULUSLAR ARASI KILIKIA SEMPOZYUMU , OLBA XVI, 319 vd., 2007

 15. Durukan, M., “Nagidos Mezarları”, NAGIDOS -Dağlık Kilikia’da Bir Antik Kent Kazısının Sonuçları-, ed. S. Durugönül, 23-42, Antalya, 2007.

 16. Durukan, M., “Nagidos Kazısı ve Arkaik Dönem Seramikleri”, NAGIDOS -Dağlık Kilikia’da Bir Antik Kent Kazısının Sonuçları-, ed. S. Durugönül, 43-112, Antalya, 2007.

 17. Durukan, M. ve Alkaç, E., “Nagidos Kazısı Klasik Dönem Seramikleri”, NAGIDOS -Dağlık Kilikia’da Bir Antik Kent Kazısının Sonuçları-, ed. S. Durugönül, 112-154, Antalya, 2007.

 18.  Durukan, M. ve Körsulu, H., “Nagidos Kazısı Hellenistik Dönem Seramikleri”, NAGIDOS -Dağlık Kilikia’da Bir Antik Kent Kazısının Sonuçları-, ed. S. Durugönül, 155-228, Antalya, 2007.

 19. Durukan, M., “Seramikler Işığında Nagidos”, NAGIDOS -Dağlık Kilikia’da Bir Antik Kent Kazısının Sonuçları-, ed. S. Durugönül, 228-241, Antalya, 2007.

 20. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 21. Durukan, M., “M.Ö. 301-188 Arasında Olba Territoriumunda Yaşanan Siyasi Gelişmeler”, OLBA I, 87 vd. (1998)

 22. Durukan, M., “Olba Territoriumu’nun Hellenistik Dönem Ölü Kültü Üzerine Gözlemler”, OLBA I, 154 vd. (1998)

 23. Durukan, M., “Olba Bölgesi ve Bölgede Kullanılan Polygonal Duvar Tekniği”, Anadolu/ Anatolia 26, 39 vd. (2005).

 24. Durukan, M., Doğu Dağlık Kilikia’da (Olba Bölgesinde) Bulunan İki Yeni Mezar Anıtı (Two New Tomb Monuments in East Rough Cilicia (Olba Region)), TUBA-AR 9, 125 vd. (2006).

 25. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 26. Diğer yayınlar

 27.  Durugönül, S., Durukan, M., Aydınoğlu, "1998 Yılı Nagidos (Bozyazı) Kazı Çalışmaları, 21. Kazı Sonuçları Toplantısı, s. 283 vd., Ankara, 2000

 28. Durugönül, S., Aydınoğlu, Ü, Durukan, M., "1999 Yılı Nagidos (Bozyazı) Kazı Çalışmaları, 22. Kazı Sonuçları Toplantısı, s. 273 vd., Ankara, 2001,

 29. Durugönül, S., Durukan, M., Aydınoğlu, Ü., "2000" Yılı Nagidos (Bozyazı) Kazı Çalışmaları, 23. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, 2002

 30. Durugönül, S., Durukan, M., Aydınoğlu, "2001 Yılı Nagidos (Bozyazı) Kazısı, 24. Kazı Sonuçları Toplantısı, s. 243 vd., Ankara, 2003

 31. Durugönül, S., Durukan, M., "2002 Yılı Nagidos (Bozyazı) Kazısı, 25. Kazı Sonuçları Toplantısı, s. 69 vd., Ankara, 2004

 32. Durugönül, S., Durukan, M., Mietke, G., “2004 Yılı Korykos (Kızkalesi) Yüzey Araştırması”, 23. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara, 2006

 33. Durugönül, S., Durukan, M., “2005 Yılı Korykos (Kızkalesi) Yüzey Araştırması”, 24. Araştırma Sonuçları Toplantısı, s. 17 vd., Ankara, 2007

 34. Durukan, M., “Doğu Dağlık Kilikia’da Göksu-Lamas Nehirleri Arasında Helenistik Dönem Yerli Halk ve Yerli Mimarisi”, Toplum Bilimleri ve Güzel Sanatlar Dergisi, 14 vd. (1998)


Doç. Dr. Ümit AYDINOĞLU

 1. Ü. AYDINOĞLU, Dağlık Kilikia Bölgesinde Antik Çağda Zeytinyağı ve Şarap Üretimi: Üretimin Arkeolojik Kanıtları, Ege Yayıncılık, İstanbul, 2009 (ISBN 9789758072361)

 2. Ü.AYDINOĞLU - A. K.ŞENOL (edt) Antik Çağda Anadolu’da Zeytinyağı ve Şarap Üretimi, Sempozyum Bildirileri/Olive Oil And Wine Production in Anatolia During Antiquity, Symposium Proceedings, Research Center of Cilician Archaeology, İstanbul, 2010. Ege Yayıncılık, İstanbul (ISBN 9786055607128)

 3. Ü.AYDINOĞLU, Mersin Arkeolojik Kültür Envanteri: Mersin İlinde Tescili Yapılmış Arkeolojik SİT/Anıtlar, Mersin Valiliği, 2007, (ISBN 9789755858654)

 4. AYDINOĞLU Ü – ALKAÇ E. “Rock-cut Wine Presses in Rough Cilicia” OLBA XVI (2008) 277-290.

 5. AYDINOĞLU Ü., “The Farms in Rough Cilicia in the Roman and Early Byzantine Periods” ADALYA XIII (2010), 243-282.

 6. Ü. AYDINOĞLU-Ü. ÇAKMAK “A Rural Settlement in the Rough Cilicia-Isauria Region: Karakabaklı” ADALYA XIV, 2011, 71-105.

 7. Ü AYDINOĞLU – A. MÖREL – F. KEREM, “ Dağlık Kilikia’da Kırsal Yerleşimlerde Zeytinyağı Üretimi: Kanytelleis Örneği”, International Symposium Olive Oil and Wine Production in Eastern Mediterrnean during Antiquity, İzmir/Urla – Türkiye, 17-19 November 2011, Baskıda.

 8. Ü. AYDINOĞLU, “Kanytella Nekropolisi: Yeni Buluntular Işığında Bir Değerlendirme” ADALYA XV, 2012, 129-158.

 9. Ü. AYDINOĞLU, “Dağlık Kilikia’da Hellenistik Dönem Kolonizasyon Etkinlikleri”, Anadolu Anatolia Supp. Ser. 2 (2008), 27-35.

 10. Ü. AYDINOĞLU, "Yerleşim Modeli Oluşturmak Mümkün müdür? Dağlık Kilikia’dan İki Yerleşim Modeli Denemesi" OLBA XII (2005), 165-184.

 11. Ü. AYDINOĞLU “Yerel İrade-Dış Baskı Tartışmaları Arasında Olba Territoriumundaki Yerleşim Düzenlemesi ve Hellenistik Dünyadaki Yeri”, OLBA X (2004), 169-184.

 12. Ü. AYDINOĞLU, “The Settlement Patterns of the Olbian Territory in Rough Cilicia in The Hellenistic Period” OLBA VIII (2003), 251-263.

 13. Ü. AYDINOĞLU, “Doğu Dağlık Kilikia’da Villae Rusticae” OLBA II.1 (1999), 155-165.

 14. Ü. AYDINOĞLU, “Olba Bölgesi Yol Ağı”, OLBA I (1998), 139-146.

 15. AYDINOĞLU Ü, “Olive Oil Production in Rough Cilicia: Production Installations- Settlement Patterns- Dating” (ed. Ü. Aydınoğlu-A.K. Şenol) Olive Oil And Wine Production in Anatolia During Antiquity Symposium Proceedings, 1-17, İstanbul, 2010.

 16. AYDINOĞLU Ü “Erdemli ve Silifke Arasında Kentleşme ve Tarımsal Organizasyon Araştırması 2008” AST 27.3, 97-108, 31. Uluslararası Kazı, Araştırma, Arkeometri Sempozyumu, 25-29 Mayıs 2009 Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2010.

 17. AYDINOĞLU Ü “Erdemli ve Silifke Arasında Kentleşme ve Tarımsal Organizasyon Araştırması 2007” AST 26.2, 423-432, 30. Uluslararası Kazı, Araştırma, Arkeometri Sempozyumu, 26-30 Mayıs 2008 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ankara, 2009.

 18. AYDINOĞLU Ü “Erdemli ve Silifke Arasında Kentleşme ve Tarımsal Organizasyon Araştırması 2006” AST 25.1, 105-114, 29. Uluslararası Kazı, Araştırma, Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs-1 Haziran 2007 Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 2008.

 19. S. DURUGÖNÜL- M. DURUKAN- Ü. AYDINOĞLU,   “ 1998 Yılı Nagidos (Bozyazı) Kazı Çalışmaları”  KST 21 (2. cilt),  21. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Sonuçları Toplantısı, Ankara,  1999, 283-292.

 20. S. DURUGÖNÜL- Ü. AYDINOĞLU-M. DURUKAN, “ 1999 Yılı Nagidos (Bozyazı) Kazı Çalışmaları, KST  22 (2. cilt), 22. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Sonuçları Toplantısı, İzmir, 2000, 273-286.

 21. S. DURUGÖNÜL- M. DURUKAN- Ü. AYDINOĞLU, “2000 Yılı Nagidos (Bozyazı) Kazı Çalışmaları”, KST  23 (1. cilt), 23. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Sonuçları Toplantısı, Ankara, 2001, 205-214.

 22. DURUGÖNÜL- M. DURUKAN- Ü. AYDINOĞLU, “2001 Yılı Nagidos (Bozyazı) Kazısı”, KST  24 (1. cilt), 24. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Sonuçları Toplantısı, Ankara, 2002, 243-248.

 23. AYDINOĞLU Ü “Antik Dönemde Mersin ve Çevresinde Zeytinyağı ve Şarap Üretimi” Mersin Sempozyumu (ed. Y. Özdemir) cilt.1, 19-22 Kasım 2008, Mersin, 43-51, 2009.

 24. Ü. AYDINOĞLU, “Kilikia’da Hellenistik Dönem Kentleri: Hellenistik Dönem Kentleşmesi, Kentler ve Kurucuları”, Tarih  İçinde  Mersin , Tarih  İçinde  Mersin  Kolokyum ve Sergisi II, 22-24 Eylül 2005, MERSİN (2005), 13-20.

 25. Ü.AYDINOĞLU, “Dağlık Kilikia’da Kentleşme ve Tarımsal Organizasyon Araştırması 2010- Surveys of Urbanization and Agricultural Organization in Rough Cilicia in 2010, ANMED : Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri/ News of Archaeology from Anatolia's Mediterranean Areas 2011-9, 184-187.

 26. Ü.AYDINOĞLU “Olba Territorium:Archaeology in a rugged geography” Current World Archaeology, Issue 41 . June/July 2010 Volume 4.No.5, 52-57 (ISSN 1745-5820).

 27. Ü.AYDINOĞLU, “Mersin İli Erdemli ve Silifke İlçelerinde Antik Dönem’de Kentleşme ve Tarımsal Organizasyon Araştırması 2008 -Surveys of Urbanisation and of Agricultural Organisation during Antiquity within the Townships of Erdemli and Silifke in Mersin Province 2008”, ANMED : Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri/ News of Archaeology from Anatolia's Mediterranean Areas 2009-7 , 146-149.

 28. Ü.AYDINOĞLU,  “Mersin İli Erdemli ve Silifke İlçelerinde Antik Dönem’de Kentleşme ve Tarımsal Organizasyon Araştırması-Surveys of Urbanisation and of Agricultural Organisation during Antiquity within the Townships of Erdemli and Silifke in Mersin Province”, ANMED : Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri/ News of Archaeology from Anatolia's Mediterranean Areas 2008-6  , 139-142.

 29. Ü.AYDINOĞLU, “Dağlık Kilikia’da Kentleşme ve Tarımsal Organizasyon Araştırmaları 2011/Surveys on Urbanization and Agricultural Organization in Rough Cilicia 2011” ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri/News of Archaeology from ANATOLIA’S MEDITERRANEAN AREAS, 2012-10, 178-182.

 30. Ü. AYDINOĞLU, “Kanlıdivane (Kanytella) Antik Yerleşimi Çevre Düzenleme Projesi Arkeoloji Çalışmaları” ODA, TMMOB Mimarlar Odası Mersin Şubesi, Mart 2012, Sayı:2, 53-54.


Yrd. Doç. Dr. Fikret ÖZBAY

 1. F.Özbay, "Elaiussa Sebaste ve Korykos Su Sistemleri, OLBA IV, 145-161, Lev. 25-26. 

 2. F.Özbay,"Olba/Diokaisareia Su Sistemi", OLBA I, 121-129, Lev. 37-42.


KILIKIA BÖLGESİ ÜZERİNE YÜRÜTÜLMÜŞ OLAN TEZLER

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Serra DURUGÖNÜL

 1. Aşkın E. Kent planı ve mimari yapılanması açısından Cilicia ve Lycia bölgelerindeki Roma dönemi kentlerinin karşılaştırılması, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstititüsü Arkeoloji Anabilim Dalı 2006.

 2. Kaplan D. Corycus Mimari Bezemeleri Işığında Corycus Tapınağı Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstititüsü Arkeoloji Anabilim Dalı 2007.


Tez Danışmanı: Doç. Dr. Murat DURUKAN

 1. Karaüzüm G. Doğu Dağlık Kilikia (Olba) bölgesi lahitleri Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstititüsü Arkeoloji Anabilim Dalı, 2005

 2. Körsulu H. Nagidos Hellenistik dönem seramikleri Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstititüsü Arkeoloji Anabilim Dalı 2006.

 3. Alkaç  E. Nagidos antik kenti klasik dönem seramiği Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstititüsü Arkeoloji Anabilim Dalı 2006.


Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ümit AYDINOĞLU

 1. MÖREL A. Dağlık Kilikia Bölgesinde Özköy Antik Yerleşimi: Arkeolojik Buluntular, Bölgesel Yerleşim Düzenlemesi ve Tarımsal Organizasyon Açısından İncelenmesi, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstititüsü Arkeoloji Anabilim Dalı 2010.(2008-2010)

 2. ÇAKMAK Ü. Dağlık Kilikia Bölgesinde Karakabaklı Antik Yerleşimi: Arkeolojik Buluntular, Bölgesel Yerleşim Düzenlemesi ve Tarımsal Organizasyon Açısından İncelenmesi, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstititüsü 2010. (2008-2010)

 3. ÖZBAY A. Dağlık Kilikia Bölgesındeki Kırsal Yerleşimlerde Tespit Edilen Yuvarlak Sunaklar, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstititüsü 2010. (2008-2010)


Anasayfa        OLBA        Sempozyumlar        Yönetmelik        Yayınlar        İletişim        Kilikia Kaynakçası        Kırsal ve Kent Sempozyumu

Anasayfa        OLBA        Sempozyumlar        Yönetmelik        Yayınlar        İletişim        Kilikia Kaynakçası        Kırsal ve Kent Sempozyumu

http://ruralurban2016.mersin.edu.tr/