Kilikia Arkeolojisini
Araştırma Merkezi 

Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisi Araştırma Merkezi
Kilikia Bölgesi’nin arkeolojisini araştırmak ve tanıtmak amacına sahiptir

V. Uluslararası Kilikia Arkeoloji Sempozyumu gerçekleştirildi

27-28 Ekim 2022 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilen sempozyumda bölge arkeolojisi hakkındaki son dönem gelişmeleri değerlendirildi.
Programı indirmek için lütfen tıklayın.

V. Uluslararası Kilikia Arkeoloji Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı yayınlandı

ISBN 978-975-6900-67-3
Kitabı indirmek için lütfen tıklayın.

Mersin Müzesi Konferansları
Devam Ediyor

Mersin Müze Müdürlüğü ve Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Mersin’in zengin tarihsel ve kültürel mirasına dikkat çekmek ve bir kamuoyu yaratmak amacıyla işbirliği yapmaktadır. Bu kapsamda planlanan bir seri konferans ve sergi etkinliği Mersin’in yeni ve modern Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirilmektedir.

2022-2023 yılı etkinlikleri Mersin Büyükşehir Belediyesi işbirliği ve katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.

Köy Okullarında Arkeoloji Dersleri

Kültürel miras tahribatının önlenmesi için başlatılan proje kapsamında Mersin civarındaki kırsal alanlardaki okullarda  Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyeleri tarafından Arkeolojiyi ve Mersin’in kültürel zenginliğini tanıtan renkli ve eğlenceli sunumlar yapılmakta, MART üyesi öğrenciler tarafından da, bölgenin tarihsel ve kültürel değerlerini anlatan bir afiş sergisi eşliğinde öğrencilere arkeoloji hakkında bilgiler verilerek tarihi eserleri koruma bilinci kazandırılmaya çalışılmaktadır. Köy okullarında öğrencilere çeşitli kırtasiye malzemeleri de dağıtarak, yapılan etkinliğin akılda kalıcı olmasına çalışmaktadır. Çalışmalar kapsamında, öğrencilere katılım sertifikası ve broşürler de dağıtılmaktadır. Ayrıca, bazı dönemlerde okullarda seramik yapım atölyeleri de düzenlenmiştir. 

Yayınlar

Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi bölge arkeolojisi hakkında yaptığı çalışmaları kitaplar halinde yayınlamaya devam ediyor.

KAAM Yayınları

Araştırma Merkezi yayını olarak çok sayıda kitap yayınlanmıştır. 

Mersin Arkeolojisi Serisi

KAAM ve Mersin Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Mersin'in kültürel mirasını doğru ve bilimsel bilgi ile tanıtmak amacıyla başatılan proje kapsamında ilk 5 kitap yakın zamanda  yayınlanıyor. 

Mobirise
Mobirise
Adres

Mersin Üniversitesi
Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi
İnsan ve Toplum Bilimleri  Fakültesi A Blok  
Çiftlikköy Kampüsü 33343 Mersin-TR

İletişim

Prof.Dr. Ümit Aydınoğlu
Telefon: 0324 3610001/14730
Email:  kaam@mersin.edu.tr
                    

HTML Generator