website templates

AKKALE

AKKALE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI BÜTÜNLEŞTİRME, KORUMA VE SUNUMU FİZİBİLİTE ARAŞTIRMASI  

Mersin İline bağlı Erdemli ilçesi sınırları içerisinde yer alan Akkale, Mersin'in yaklaşık 50 km batısındadır. Bugün modern Kumkuyu Marinası'nın bulunduğu alanda yeralır. Akkale’nin sahip olduğu konum ve liman burasının kırsal ile kent arasındaki bağlantıyı sağlayan önemli bir noktada olduğunun göstergeleridir. Yerleşimde tespit edilen çok sayıda kalıntı da burasının bir liman yerleşimi olarak kurulduğunu ve bu çerçevede geliştiğinin kanıtlarına sahiptir. 

Mobirise

Akkale (Erdemli) Arkeolojik Sit Alanları Bütünleştirme, Koruma ve Sunumu Fizibilite Araştırması

“Akkale (Erdemli) Arkeolojik Sit Alanları Bütünleştirme, Koruma ve Sunumu Fizibilite Araştırması Çukurova Kalkınma Ajansı’nın (ÇKA) desteğiyle Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi tarafından hazırlanmıştır. Çalışmalar kapsamında Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden Doç.Dr. Nida NAYCI mimari çalışmaları yürütmüş, Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezinden Doç.Dr. Ümit AYDINOĞLU ise arkeolojik çalışmaları sürdürmüştür. 

Proje, kentsel gelişme ve modern tarım alanları ile giderek parçalanan ve bölgesel bütünlüğü bozulan Dağlık Kilikia’nın antik yerleşimlerinin parçacı koruma çalışmaları yerine bütünsel ve üst ölçekli koruma ve sunum politikaları ile ele alınması konusunda Akkale özelinde pilot deneyim elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda şu hedeflere ulaşılması planlanmıştır:

• Akkale ile Kanlıdivane antik kentlerinin gelişiminde bölge içindeki tarihsel bağı ışığında günümüzde bütüncül bir koruma ve ziyaretçi sunum stratejisinin geliştirilmesi,
• Akkale’nin bölge turizmine kazandırılması; bunu gerçekleştirirken de turizm ve ikinci konut gelişimi kaynaklı baskıya maruz kalmaması; koruma-kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilir olarak ele alınmasının sağlanması,Mobirise

• Alan için geliştirilecek çevre düzenleme çalışmaları önerilerinin koruma amaçlı imar planlarına işlenmesi; gerekli revizyonların yapılması
•Bölgesel ölçekli ender ve tekil mimar yapıların ve izlerin verileri ışığında Akkale antik yerleşiminde yapıların korunması, sunulmasına yönelik çevre düzenleme projesinin hazırlanması.


Bu fizibilite projesi, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın sağladığı proje desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği ve Mersin İrtibat Ofisi projenin başarıyla tamamlanması için hoşgörülü ve yapıcı tutumlarıyla önemli destek sağlamışlardır. Bu tür bir fizibilite araştırmaları Arkeolojik alan çalışmalarını da içermektedir. Bu, yasal bir mevzuata dayanan bir süreçtir ve bu kapsamda, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü baştan itibaren çalışmalara destek vermiştir. Akkale antik yerleşiminde sürdürülen temizlik çalışmaları Mersin Müze Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Mersin Müze Müdürlüğü’nce, projeden bağımsız olarak bilimsel anlamda büyük önem taşıyan anıtsal mezar yapısında da gerekli izinler alınarak bir kurtarma kazısı gerçekleştirilmiştir.


Mobirise

Bu tür projelerin oluşmasında ve ilerlemesinde yerel dinamiklerin rolünün ne kadar önemli olduğu bu çalışmada da görülmüştür. Erdemli Sanayi ve Ticaret Odası başından itibaren projeyi sahiplenmiş ve bölgesel kalkınma açısından ne kadar önem taşıdığını bilerek ilerlemesine katkı sağlamıştır. Erdemli Belediye’si de bu kapsamda alandaki temizlik ve kurtarma kazısı çalışmalarına ekipman desteği vermiştir. Erdemli Valiliği de projeye İŞKUR kapsamında çalışanlar yollayarak katkı sağlamıştır. 

Alandaki çalışmalarda Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisi Araştırma Merkezi ekibi baştan itibaren yer almış ve çalışmaları yönlendirmiştir. Alanın vaziyet planının çıkarılması ve Arkeolojik yapıların belgelenmesi çalışmalarını sürdürmüş ve alanın sahip olduğu arkeolojik önemin ortaya çıkması için çaba göstermiştir. Proje ekibinde yer alan Mersin Üniversitesi Mimarlık Bölümü ekibi alanda uygulanacak Çevre Düzeni Projesi ve restorasyon Projelerinin hazırlanması için büyük çaba harcamıştır. Alanın çevresinin mevcut durumunun tespiti amacı ile proje ekibinde yer alan Mersin Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Bölümü ekibi tarafından çalışmalar sürdürülmüştür.

Projenin gerçekleştirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ederiz.

Adres

Mersin Üniversitesi
Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi
Fen Edebiyat Fakültesi A Blok
Çiftlikköy Kampüsü
33343 Mersin-TR

İletişim

Prof.Dr. Serra DURUGÖNÜL
Telefon: 0324 3610001/14730-14736
Email:    kaam@mersin.edu.tr
               sdurugonul@gmail.com