how to build a site
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Tarafından Düzenlenen Sempozyumlar ve Çalıştaylar

Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi tarafından çok sayıda sempozyum ve Workshop düzenlenmiştir. Düzenlenen Sempozyumlardan dördü Klasik Çağlarda Kilikia' konu başlıklı olarak düzenlenmiştir. Kilikia'nın söz konusu dönemlerdeki arkeolojisi, eskiçağ tarihi, epigrafisi, nümizmatiği, Bizans Sanat Tarihi ve Anadolu'da yerel idare sistemlerini (Clientel Dynasty) ve bununla bağlantılı olarak Dağlık Kilikia Arkeolojisine paralellik gösteren konularını inceleyen bildiriler sempozyumların içeriğini oluşturmuştur. Ayrıca, “Antik Çağda Anadolu’da Zeytinyağı ve Şarap Üretimi” başlıklı sempozyumu 06 - 08 KASIM 2008 tarihleri arasında Mersin’de düzenlenmiştir. Bu sempozyumun devamı niteliğindeki bir diğer sempozyum ise KAAM’ın katılımıyla “Antik Çağda Doğu Akdeniz’de Zeytinyağı ve Şarap Üretimi” adıyla Urla’da düzenlemiştir. “Antik Dönem’de Akdeniz’de Kırsal ve Kent” sempozyumu da KAAM’ın düzenlediğietkinlikler arasındadır.

Bu sempozyumların yanı sıra “Arkeolojide Yerleşim Çalışmaları” başlıklı Workshop yine Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmiştir. Bu workshop çalışmasının bildirileri OLBA 12 (2005) içerisinde yayınlanmıştır. 

Düzenlenen Sempozyumlar ve Çalıştaylar
1998 -1.Uluslararası Kilikia Arkeolojisi Sempozyumu 
1999 -2.Uluslararası Kilikia Arkeolojisi Sempozyumu
2002-3.Uluslararası Kilikia Arkeolojisi Sempozyumu
2005-Arkeolojide Yerleşim Çalışmaları - Workshop 
2007-4.Uluslararası Kilikia Arkeolojisi Sempozyumu
2008-Antik Çağda Anadolu’da Zeytinyağı ve Şarap Üretimi Sempozyumu
2011-Antik Çağda Doğu Akdeniz'de Zeytinyağı ve Şarap Üretim Sempozyumu
2016-Antik Dönem'de Akdeniz'de Kırsal ve Kent Sempozyumu

      
 

Adres

Mersin Üniversitesi
Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi
Fen Edebiyat Fakültesi A Blok
Çiftlikköy Kampüsü
33343 Mersin-TR

İletişim

Prof.Dr. Serra DURUGÖNÜL
Telefon: 0324 3610001/14730-14736
Email:    kaam@mersin.edu.tr
               sdurugonul@gmail.com