responsive website templates

DIOCAESAREA (UZUNCABURÇ)

Mersin İline bağlı Silifke ilçesi sınırları içerisinde yer alan Uzuncaburç antik kenti, Mersin'in yaklaşık 70 km kuzey doğusundadır. Uzuncaburç'un Antik Dönem'deki Dini Merkez ve Başkent özellkleri çok iyi korunmuş kalıntılarıyla vurgulanmaktadır. Bunun yanısıra modern kırsal karakteri yerleşimi etkileyici bir hale getirmektedir. 

Mobirise

Konum ve Kalıntılar

Diocaesarea (Uzuncaburç) antik kenti Mersin ili Silifke ilçesinin 25 km. kuzeyindeki Uzuncaburç mahallesinde yer almaktadır. 

Antik kent iyi korunmuş arkeolojik kalıntılarıyla öne çıkar ve Hellenistik, Roma ve Geç Antik Dönem eserlerini barındırır. Silifke ve Erdemli arasında kalan bölge Hellenistik Dönem’de bir Rahip Krallık Hanedanlığı tarafından yönetilir ve antik kent bu dönemde Olba olarak adlandırılan bölgenin idari ve dini merkezi rolünü üstlenir.  Roma imparatoru Tiberius zamanında kente Diocaisarea ismi verilir ve Roma tarafından özellikle Vespasianus, Hadrianus ve Septimus Severus Dönemleri'nde yoğun bir imar faaliyeti yaşanır. Honorius ve Arkadius Dönemleri'nde Diocaisarea, Isauria bölgesinin de şehri olur.


Mobirise

Antik kentin en erken yapılarından biri ve belki de tarihsel olarak en önemlisi Zeus Olbios Tapınağı’dır. Tapınak Korint sütun başlıklı peripteral bir tapınaktır. Tapınağı çevreleyen duvarda bulunan bir yazıttan bu tapınağın çatısının, Zenophes’in oğlu Teukros tarafından Teukros’u onurlandırmak için onarttığı anlaşılır Tapınağın merdivenleri Erken Bizans Dönemi’nde Kiliseye çevrilirken değişime uğramıştır. Kuzeydeki Temenos duvarı oldukça iyi korunmuş olup yüksekliği 6 metreden fazladır.

Hellenistik Dönem’de antik kentte 20x40 m. boyutunda Korinth düzenindeki Zeus Olbios Tapınağı dışında, beş katlı, konut ve savunma kulesi formunda bir kule ve yaklaşık 17 m. yüksekliğinde bir anıt mezar da inşa edilmiştir.

Mobirise

 Bu dönemde bu alan, görkemli anıtsal yapıları ile birlikte Teukridler Hanedanı’nın Tapınak Kenti’nin merkezini oluşturmuştur. Bu olağanüstü etkileyici mimari tasarım, yaklaşık 200 yıl sonra kentin kurulması ile büyük ölçüde değişikliğe uğramıştır. Bu dönemde antik kent formuna kavuşan yerleşimde klasik kentlerde görülen tiyatro, tapınaklar, sütunlu caddeler, anıtsal giriş kapıları (propylon) ve anıtsal çeşme binası (nymphaeum) gibi dikkat çeken yapılar inşa edilir. Bölgenin 1970 yılında arkeolojik sit alanına dönüştürülmesi sonrası antik kalıntılarla iç içe bulunan ve devşirme malzeme kullanılarak inşa edilmiş modern konutlar büyük ölçüde terkedilmişlerdir.

Mobirise

KAZILAR 2017-2018

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle, Mersin İli Silifke ilçesi Uzuncaburç mahallesi içerisinde kalan  Örenyeri’nde Silifke Müzesi ve Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi işbirliği ile, Doç.Dr. Ümit AYDINOĞLU’nun bilimsel danışmanlığında kazılar başlatılmıştır.

Kazı çalışmalarının ilk sezonu 2017 yılında gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda, antik yerleşimde bulunan Tiyatro yapısı açığa çıkarılmıştır. İkinci sezon kazıları Eylül 2018 tarihinde başlatılmıştır.  

Mobirise

2017 çalışmaları kapsamında, temizlik çalışmalarının ardından kazı çalışmalarına başlanmıştır. Çalışmaların temel amacı antik Tiyatro yapısının sınırlarını ve çevre duvarlarını açığa çıkarabilmektir. Bu kapsamda antik Tiyatro’daki çeşitli sektörlerde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Tiyatronun sınırlarını açığa çıkarmak amacıyla, oturma basamaklarının dayandığı doğu analemna duvarı önünde kazılar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, yoğun toprak dolgu altında bulunan orkestra bölümünde, dolgunun kaldırılması ve orkestra zemininin ortaya çıkarılması için kazılar gerçekleştirilmiştir. Bu alanda yapılan çalışmalar kapsamında, orkestraya inen, prohedria'nın güneyindeki merdiven sıralarının devamı açığa çıkarılmaya başlanmıştır. 

Mobirise

Orkestra Batı olarak adlandırılan alanda gerçekleştirilen çalışmalarda ise çok sayıda mimari eleman tespit edilmiştir. Bunlar arasında scene binasına ait alınlık, detaylandırılmış korinth sütun başlıkları, iç bükey arşitrav parçası gibi mimari süslemeler bulunmaktadır. Orkestranın genelinde yoğun bir taş dolgu olduğu ve bu dolgunun hemen altında ise mimari elemanlara ait parçaların yer aldığı görülmektedir. Tiyatronun batı sınırını ortaya çıkarmak amacıyla batıdaki analemma duvarı önünde başlatılan çalışmalar kapsamında, bu alanda bulunan taş dolgu kaldırılmıştır. Bu alanda cavea’nın basamakları  açığa çıkarılmıştır. Bu alanda scene binasına ait olduğu anlaşılan çok sayıda mimari blok da tespit edilmiştir. 

Adres

Mersin Üniversitesi
Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi
Fen Edebiyat Fakültesi A Blok
Çiftlikköy Kampüsü
33343 Mersin-TR

İletişim

Prof.Dr. Serra DURUGÖNÜL
Telefon: 0324 3610001/14730-14736
Email:    kaam@mersin.edu.tr
               sdurugonul@gmail.com