DIOCAESAREA (UZUNCABURÇ)

Mersin İline bağlı Silifke ilçesi sınırları içerisinde yer alan Uzuncaburç antik kenti, Mersin'in yaklaşık 70 km kuzey doğusundadır. Uzuncaburç'un Antik Dönem'deki Dini Merkez ve Başkent özellkleri çok iyi korunmuş kalıntılarıyla vurgulanmaktadır. Bunun yanısıra modern kırsal karakteri yerleşimi etkileyici bir hale getirmektedir. Uzuncaburç (Diocaesarea) Kazıları Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Mersin Üniversitesi adına Prof.Dr. Ümit Aydınoğlu başkanlığında sürdürülmektedir. 

Mobirise

Konum ve Kalıntılar

Diocaesarea (Uzuncaburç) antik kenti Mersin ili Silifke ilçesinin 25 km. kuzeyindeki Uzuncaburç mahallesinde yer almaktadır. 

Antik kent iyi korunmuş arkeolojik kalıntılarıyla öne çıkar ve Hellenistik, Roma ve Geç Antik Dönem eserlerini barındırır. Silifke ve Erdemli arasında kalan bölge Hellenistik Dönem’de bir Rahip Krallık Hanedanlığı tarafından yönetilir ve antik kent bu dönemde Olba olarak adlandırılan bölgenin idari ve dini merkezi rolünü üstlenir.  Roma imparatoru Tiberius zamanında kente Diocaisarea ismi verilir ve Roma tarafından özellikle Vespasianus, Hadrianus ve Septimus Severus Dönemleri'nde yoğun bir imar faaliyeti yaşanır. Honorius ve Arkadius Dönemleri'nde Diocaisarea, Isauria bölgesinin de şehri olur.


Mobirise

Antik kentin en erken yapılarından biri ve belki de tarihsel olarak en önemlisi Zeus Olbios Tapınağı’dır. Tapınak Korint sütun başlıklı peripteral bir tapınaktır. Tapınağı çevreleyen duvarda bulunan bir yazıttan bu tapınağın çatısının, Zenophes’in oğlu Teukros tarafından Teukros’u onurlandırmak için onarttığı anlaşılır Tapınağın merdivenleri Erken Bizans Dönemi’nde Kiliseye çevrilirken değişime uğramıştır. Kuzeydeki Temenos duvarı oldukça iyi korunmuş olup yüksekliği 6 metreden fazladır.

Hellenistik Dönem’de antik kentte 20x40 m. boyutunda Korinth düzenindeki Zeus Olbios Tapınağı dışında, beş katlı, konut ve savunma kulesi formunda bir kule ve yaklaşık 17 m. yüksekliğinde bir anıt mezar da inşa edilmiştir.

Mobirise

 Bu dönemde bu alan, görkemli anıtsal yapıları ile birlikte Teukridler Hanedanı’nın Tapınak Kenti’nin merkezini oluşturmuştur. Bu olağanüstü etkileyici mimari tasarım, yaklaşık 200 yıl sonra kentin kurulması ile büyük ölçüde değişikliğe uğramıştır. Bu dönemde antik kent formuna kavuşan yerleşimde klasik kentlerde görülen tiyatro, tapınaklar, sütunlu caddeler, anıtsal giriş kapıları (propylon) ve anıtsal çeşme binası (nymphaeum) gibi dikkat çeken yapılar inşa edilir. Bölgenin 1970 yılında arkeolojik sit alanına dönüştürülmesi sonrası antik kalıntılarla iç içe bulunan ve devşirme malzeme kullanılarak inşa edilmiş modern konutlar büyük ölçüde terkedilmişlerdir.

Mobirise
Adres

Mersin Üniversitesi
Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi
Fen Edebiyat Fakültesi A Blok
Çiftlikköy Kampüsü
33343 Mersin-TR

İletişim

Prof.Dr. Serra DURUGÖNÜL
Telefon: 0324 3610001/14730-14736
Email:    kaam@mersin.edu.tr
               sdurugonul@gmail.com
                    

Built with ‌

Offline Website Creator